Musím se ohradit proti tomu, že jsem strašil krajské zastupitele tím, že v případě schválení vámi iniciovaného usnesení by byla ohrožena výstavba nových jaderných zdrojů. Výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech neohrozí to, že nebudeme mít vybudované hlubinné úložiště k termínu zahájení provozu nového pátého bloku. Nový jaderný zdroj ale je, stejně jako rozvoj obnovitelných zdrojů, a právě také řešení konce palivového cyklu, součástí daleko širší politiky zajištění energetické bezpečnosti naší země. Patří sem Státní energetická koncepce, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky a Státní koncepce nakládání s radioaktivními odpady a použitým palivem. Nejde vytrhovat „věci z kontextu“, všem by nám mělo jít o bezpečnost nás všech. A té nedosáhneme pozastavením přípravných prací a čekáním, že někdo třeba v zahraničí něco vymyslí za nás.

Krajské zastupitele jsem hlavně upozornil na to, že na svém území mají také obce Dukovany, Rouchovany se sklady nízkoaktivních odpadů i použitého paliva. Tyto obce podle svých starostů už netrpělivě čekají na řešení situace. Energetické Třebíčsko neprosazuje, aby řešením byla lokalita Horka a nebo Hrádek. Volba správné lokality musí být v rukou nejpovolanějších odborníků a rozhodnutí musí přijmout stát, který zároveň ale bude garantovat bezpečnost takového řešení, stejně jako odpovídající kompenzace příslušným municipalitám.

Se mnou na jednání krajského zastupitelstva byli přítomni starostové z Dukovan a Rouchovan a věřte, že se jich hodně dotklo to, že vaším argumentem pro zastavení prací na hledání hlubinného úložiště je dosavadní skladování Dukovanech, které je podle vašeho názoru naprosto bezpečné a může se rozšiřovat a prodlužovat doba skladování. Ani jeden z těchto starostů nikdy nenavrhl skladování u vás, tak to prostě nedělejte ani vy. Přehazovat si použité palivo jako „horké brambory“ není řešení. Společně můžeme pomoci státu třeba tím, že se budeme zajímat o možnost centrálního skladování mimo areály elektráren. Ale musíme si uvědomit, že i tam žijí lidé, kteří i s tímto, pro vás bezpečným způsobem, nemusí souhlasit. Nemůžeme přeci prosazovat názor, že vše je dobré a bezpečnější, když to není u nás.

Chtěl bych vás také poprosit, abyste zanechali osočování a podsouvání něčeho nepodloženého těm, kteří mají jiný názor na řešení problému.

Vážení členové Zdravého domova Vysočiny,

prosím vás, nehodnoťte politiky podle toho, zda podpořili či nepodpořili váš návrh na krajském zastupitelstvu. Nehlasovali proti vám, svým zdržením naopak ukázali, že tuto problematiku nechtějí řešit populisticky a jen pod tlakem jedné nebo dvou lokalit. Netlačte do takovýchto populistických rozhodnutí i naše zástupce v parlamentu, zastupují nejen vaše zájmy, ale i zájmy občanů z celé České republiky. Raději jim předkládejte vaše argumenty, které se mohou uplatnit v případě rozhodování o konečném výběru lokalit.

Pojďte se sejít se zástupci našeho sdružení, společně se informujme a proberme možná řešení. 

Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko