Program před chrámem začal deset minut před pátou odpolední troubením trubačů z jižní věže, následovala mše svatá, doprovázená místní scholou. V chrámovém programu se uskutečnila návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí, varhanní koncerty Leoše Hrdého a Miroslavy Doležalové, povídání o zázracích faráře Tomáše Holcnera, přednáška o opravených freskách na zdech chrámu Jany Krejcarové. Program končil hudební modlitbou a požehnáním. Po celou dobu programu měli návštěvníci možnost prohlédnout si opravené prostory, dát si malé občerstvení a posedět na jižní terase.

Zdroj: Youtube

Program v Muzeu Otokara Březiny zahájil v šest večer předseda Společnosti O. B. Petr Kopejska, který návštěvníky zavedl do bytu v patře, kde na ně čekal básník Otokar Březina, jehož bravurně předváděl Vladislav Vejtasa. Poté básník provedl zájemce po Zahradě symbolů a vysvětlil jim jednotlivé symboly, které se v zahradě nacházejí. Seznámil přítomné s historií domu, kde se muzeum nachází (bývalo tam pekařství). V programu bylo zahrnuto čtení z děl básníka, recitace jeho básní, provádění zájemců po prostorách muzea a také vzpomínání Antonína Kunsta, jehož maminka se osobně s básníkem znala. V časech mezi literární tvorbou P. Kopejska hudebně dozníval na flétnu ústní harfu, tibetské mísy, fujaru a koshi zvonky. Závěr programu se uskutečnil na zahradě muzea, kde při šeření za svitu svíc zarecitoval Kopejska básně Otokara Březiny.

Oslava Dne dětí v Jaderné elektrárně Dukovany 2023.
Experimenty v jaderné elektrárně Dukovany. Elektřinu vyráběli rotopedem

Další velkou kulturní akcí v Jaroměřicích nad Rokytnou bylo dětské odpoledne v zámeckém parku, kde na děti čekalo osm pohádkových zastavení. Děti pod dohledem pohádkových postav splňovaly nejrůznější úkoly. Po úspěšném zdolání všech úkolů dostaly u krále a královny za odměnu pohádkovou knihu. Po celou dobu této pohádkové akce mohli děti navštívit skákací hrad, malování na obličej a občerstvení na zámeckém ostrově. Pobavit se přišlo 219 dětí se svými doprovody.