„Výtěžek letošního koncertu a dary poskytnuté v tuto dobu věnujeme na nákup nového sprchovacího křesla“, říká ředitelka střediska Michaela Grmelová. „Staré už dosluhuje a nebudeme ho moci už dále používat“, dodává ředitelka.

Konání koncertu podpořilo několik firem včetně OSY, která prominula středisku poplatek, jelikož se jedná o benefiční akci.

Přijďte, těšíme se na vás!

Blanka Veselská