Skupina ČEZ v rámci kampaně Rozsvěcení vánočních stromečků podpořila víc než 300 měst a obcí v celé České republice. Zastupitelé pečlivě připravili symboly Vánoc, osobní setkání s občany ale museli nahradit on-line přenosy adventních zdravic. Rozzářené stromečky a betlémy i výzdoba v ulicích tak budou dělat radost v předvánoční době při individuálních procházkách.

Obce a města v okolí JE Dukovany podporu uvítaly. V Mohelně proběhlo letošní rozsvícení vánočního stromu netradičně bez vánočního punče a vystoupení žáků místní školy. I přesto se místní zastupitelé snažili atmosféru zahájení adventu zprostředkovat alespoň prostřednictvím rozhlasu. „Jsme rádi, že nás ČEZ a elektrárna Dukovany dlouhodobě podporuje a mohli jsme se na ni spolehnout i v této předvánoční době,“ říká starosta městyse Mohelno Jiří Šanda. „Tuto akci bereme jako završení naší celoroční spolupráce a děkujeme za ni,“ dodává Jiří Šanda.

Jana Štefánková