V nedělním podvečeru se před rodným domem u pamětní desky sešli občané Komárovic, pracovníci velvyslanectví Indie pan Sinha a pan Rajdniž, členové rodiny Lesných pan Petr Lesný se synem a paní Markéta Lesná. Dále se zúčastnil filmový tým, který natáčí dokumentární film o V. Lesném a další hosté.

Všechny přítomné uvítal starosta obce Bohumil Šuckrdle a v krátkém proslovu zmínil odhalení bust Vincence lesného a indického básníka Rabíndranátha Thákura před obecním úřadem v loňském roce a seznámil zúčastněné s programem vzpomínkového setkání. Po projevu starosty obce byla položena kytice k desce V. Lesného. PhDr. K. Vala ve svém projevu přiblížil osobnost Vincence Lesného a jeho působení v oblasti romanistiky a orientalistiky a jeho přínos v oblasti česko-indických vztahů. Starosta obce a velvyslanec indické republiky pan Kotalwar ve spolupráci s náměstkem hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Romanem Fabešem vysadili před obecním úřadem strom, ořešák královský, u kterého zahradník pan Vejtasa instaloval pamětní desku. Ta byla při této příležitosti oficiálně odhalena. Po zdravicích pana Sinhy z indického velvyslanectví a pana Petra Lesného byla oficiální část vzpomínkového setkání ukončena.

Společná setkání a trávení volného času. Klienti Archy si užili předvelikonoční období.
Archa: Senioři na Třebíčsku si užili společné chvíle ve velikonočním duchu

V zasedací místnosti pokračovalo v přátelském duchu jednání rodiny Lesných se zástupci obce a indického velvyslanectví, kde se probíralo působení V. Lesného v Indii a jeho přátelství s rodinou Gándiových a básníkem Thákurem. Rodina Lesných předala obci Komárovice kopii dopisu z rodinného archívu, který R. Thákur poslal V. Lesnému k mnichovským událostem a kopie tohoto dopisu bude uložena v pamětní síni V. Lesného v Komárovicích. Pro přítomné byla otevřena pamětní síň Vincence Lesného. Z celé této akce byl pořizován filmový záznam, který bude použitý v připravovaném rozsáhlém dokumentárním filmu o Vincenci Lesném. Dále byla domluvena návštěva zástupců oblasti Santiniketanu z Indie, dnešní západní Bengálsko, kde Vincenc Lesný působil a navázání bližších vztahů Komárovic a Santiniketanem.

Zdroj: obec Komárovice