Bilance

Noc kostelů 2020 v brněnské diecézi 127 kostelů (Brno 20)

Noc kostelů 2019 v brněnské diecézi 155 kostelů (Brno 49)

Letošní Noc kostelů byla zcela odlišná od předchozích ročníků, vzhledem k aktuální situaci se nepočítaly ani návštěvnické vstupy. Kvůli dozvukům epidemie proběhla v komornější podobě a s užší programovou nabídkou (mj. nemohly být zpřístupněny návštěvníky tradičně velmi vyhledávané věže, krypty a sakristie). Přesto se stala příležitostí k realizaci nových možností.

Poprvé proběhla televizní zpravodajství a programové bloky ze všech diecézí naší země a zcela novou formou tak přiblížila poselství Noci kostelů především našim znevýhodněným spoluobčanům a lidem v seniorském věku. Oceňovanou novinkou bylo propojení více sakrálních míst formou poznávacích okruhů a soutěžních tras (Kloboucko, Břeclav, Znojmo a Třebíčsko).

Návštěvníky zaujala také nabídka tematických programových bloků k výročím a jubileím křesťanských osobností - v Bílovicích a na Znojemsku seznámili organizátoři příchozí s životním příběhem jihomoravského rodáka, apoštola Vídně a Varšavy, sv. Klementa M. Hofbauera, výročí osm set let narození a pětadvacet roků od svatořečení patronky rodin sv. Zdislavy připomněl vícežánrový program v brněnském chrámu sv. Michala. Na dalších místech se konaly programy k stému výročí narození prvního slovanského papeže, sv. Jana Pavla II.

Z návštěvy Dukovany
Peloton srdcařů v čele s Josefem Zimovčákem zastavil také v Dukovanech

Pestrý program připravili pořadatelé v brněnském kostele sv. Michala. Zazněl zde starobylý gregoriánský chorál, následovalo vystoupení dětského flétnového souboru Zobáčci i ukázky varhanní hudby. Mnoho příchozích přilákal i tradiční program tanečního divadla MIMI FORTUNAE či svědectví o zdravotnické pomoci lidem bez domova s názvem Medici na ulici.

Řada místa napříč diecézí otevřela kostely k prohlídce i jako příležitost k setkání, k rozhovoru, modlitbě a ztišení ve světle svící.

Nádherné počasí přispělo k vysoké návštěvě a podtrhlo pokojnou atmosféru v rekonstruovaných a nově zpřístupněných Zahradách pod Petrovem v centru Brna. Proběhly zde koncerty mladé brněnské hudební skupiny Pla(nk)tón a písničkáře violonccelisty Petra Čadka. Jako každoročně po celý večer návštěvníci v hojném počtu přicházeli do hlavního chrámu brněnské diecéze - do katedrály sv. Petra a Pavla, kterou rozezněl výroční koncert Besedy brněnské a programy klasické a varhanní hudby. Celý večer zde zakončilo závěrečné ztišení, modlitba a požehnání jihomoravské metropoli a celému regionu.

Martina Jandlová