Pořadatelé mají samozřejmě připraveny i tradiční drobné odměny. „V době, kdy se z médií dozvídáme, že řada základních škol zvažuje, zda vůbec otevře školní kroužky, jsou sportovní týmy určitě zajímavou a jistou alternativou, jak smysluplně využít volný čas dětí.“ Říká předseda klubu Nuclears Jan Urbánek a k nabídce vyžití s oblíbenou pálkovací hrou dodává: „U těch nejmenších dětí v přípravce se zaměřujeme především na všestranný pohybový rozvoj, samotný baseball je hlavní náplní až ve starších kategoriích. Naším cílem je, aby se v klubu děti i rodiče dobře cítili. Baseball má obrovskou výhodu v tom, že to není sport jen hrstky vyvolených s mimořádnými schopnosti v jedné úzce zaměřené oblasti, ale že při této hře najde uplatnění každý. Navíc jde o týmový sport individualit, takže zde děti naplno využijí všechny své osobní přednosti, a přitom se učí pracovat pro tým. Což je určitě dobrý vklad do života.“

Pokud nestihnete náborový den Na Hvězdě v Třebíči v pondělí 7. září 2020 od 17 do 19 hodin, nevadí. Přidat se děti mohou kdykoliv. Veškeré informace včetně nasměrování na konkrétního trenéra se zájemci dozví od sportovního managera klubu Pavla Jozka na telefonu 607 850 585.

ROBERT VÁVRA