Začalo se od jedné hodiny odpoledne ve vinárně hotelu Opera, kde se konal vánoční workshop moderní kaligrafie pro začátečníky a mírně pokročilé. Kurzem prováděla kaligrafka Tereza Floriánová, která vedla přítomné zájemce o toto umění při tvorbě vánočních přání, jmenovek a dekorací. Veškeré pomůcky a občerstvení měli účastníci workshopu v ceně kurzu, uspořádaného Městským kulturním střediskem Jaroměřice nad Rokytnou.

Dalším kulturním pořadem byl koncert v obnoveném chrámu svaté Markéty, který uspořádala jaroměřická farnost. Tento koncert byl nazván „ Přivítání se s obnovenými prostorami chrámu Strunami a varhanami“. Na varhany hrál Martin Čech, na violoncello Pavel Borský, který také zpíval. Zazněly skladby K. Jenkinse, A. L. Webera, L. Fišera, Vangelise, J. Resla, J. V. Sládka, E. Morriconiho. Hudba a zpěv zněly z chóru, takže prostupovaly celý prostor chrámové lodi od shora dolů a posluchači měli možnost při těchto uklidňujících tónech v klidu rozjímat. Úvodní slovo měl jaroměřický farář P. Tomáš Holcner, který mimo jiné pozval návštěvníky do malé kavárničky, umístěné v pravé boční chodbě. Tohoto pozvání bylo návštěvníky po koncertu hojně využito.

Zbyněk Hobza