Do Jindřichova Hradce jsme přijeli po deváté hodině a z parkoviště jsme se procházkou vypravili ke státnímu zámku Jindřichův Hradec. Tam nás čekala milá průvodkyně, která nás svým výkladem provedla výběrovým okruhem, který začínal v černé kuchyni a končil v Rondelu. Během prohlídkové trasy jsme si mohli všimnout několika rekvizit z nedávno natočené pohádky Tajemství staré bambitky 2. Po skončení prohlídky jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se vydala na exkurzi do rodinné likérky Hill’s, kde nás kromě výkladu čekala degustace likérů mnoha chutí a barev. Druhá skupina šla na oběd a po skončení exkurze se skupiny vyměnily.

Společně jsme se opět všichni setkali u Muzea fotografie, odkud jsme si šli prohlédnout 15. poledník. Legenda praví, že ať návštěvník překročí 15. poledník kdekoliv, měl by si něco přát. Takové přání se mu prý do roka a do dne splní. Nic na této legendě nemění ani fakt, že odborníci díky moderním technologiím přišli se zjištěním, že toto vyznačení je chybné. 15. poledník sice prochází Jindřichovým Hradcem, ale ve skutečnosti mnohem blíže k řece Nežárce.

Naši cestu po Jindřichově Hradci jsme zakončili návštěvou Muzea Jindřichohradecka, kde jsme mohli mimo jiné shlédnout unikátní Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě! Po několikaleté rekonstrukci je již kompletně zrestaurovaná hlavní betlémská scéna s celou vesnickou částí a téměř polovina jesliček s biblickou a hradní částí.

Protože bylo chladné počasí a chvílemi poprchalo, vynechali jsme z původního itineráře rozhlednu Rýdův kopec, která se nachází u obce Děbolín. I přes nepřízeň počasí ale věříme, že si výlet účastníci užili a každý si v programu našel něco, co ho oslovilo.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští setkání.

Veronika Zlatušková

MKS Jaroměřice nad Rokytnou