Udělováním Ceny Via Bona chce Nadace Via každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým. Do třiadvacátého ročníku obdržela Nadace Via celkem 118 nominací celé České republiky. Odborná komise z nich vybrala pět finálových příběhů. Z důvodu bezpečnostních nařízení vlády nemohl slavnostní večer spojený s hlasováním o třech oceněných proběhnout na rezidenci amerického velvyslance. Setkání s finalisty a udělování ocenění proto proběhlo a bylo živě vysíláno online. Sama Nadace Via pak udělila čestná uznání v kategorii Hrdinové za časů krize.

„Žijeme již třicet let ve svobodné společnosti. V poslední době se v médiích stále hovoří o tom, že česká společnost je rozdělená. S kolegy jsme publikovali i sociologickou studii, ze které vyplývá, že nejsme úplně rozdělená společnost, spíše společnost mnoha odstínů šedi, tedy rozdělovaná, nikoli rozdělená společnost,“ vysvětluje Martin Buchtík, spoluautor výzkumu Rozděleni svobodou a ředitel agentury STEM, který měl být jedním z řečníků na akci v jejím původním formátu, tedy během slavnostního večera v rezidenci.

„Právě proto je v Nadaci Via naším úkolem vyzdvihovat to, co nás spojuje, a prostřednictvím příkladů dobré praxe inspirovat další. Z naší zkušenosti víme, že si lidé mohou vzájemně rozumět i napříč generacemi či různým sociálním zázemím a umí si vzájemně pomáhat. A právě tento rok nám ukázal, že se společnost dokáže semknout. Ostatně příběhy, které byly na Cenu Via Bona nominovány, jsou toho důkazem. Letos jsme se totiž zaměřili zejména na příběhy lidí, skupin či spolků, kteří ve volném čase usilují svou činností o to, aby byla naše společnost méně rozdělená. V reakci na současnou situaci jsme se rozhodli ocenit navíc kromě hlavní kategorie „Srdcařů“, kteří pomáhají dlouhodobě, také „Hrdiny za časů krize“, kteří svou činností lépe napomohli zvládnout krizi spojenou s epidemií,“ říká k třiadvacátému ročníku Kateřina Mlynářová, manažerka Ceny Via Bona.

Cenou Via Bona v kategorii Srdcař byli oceněni Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová a projekt Fandi mámám za materiální i odbornou pomoc matkám samoživitelkám a jejich dětem a za vytvoření aplikace FandiMat, která nabízí materiální pomoc nejen samoživitelkám, ale všem lidem v nouzi; Šarlota Hambergerová a spolek Spolu s vámi za propojení světa zrakově postižených se světem seniorů prostřednictvím návštěv seniorů v domácnostech či pečovatelských službách; Lucie Poláková a Jindřich Novák z Komunitního osvětového společenství v Chebu za všeobecnou podporu občanské společnosti a inspiraci dalších lidí k dobrovolnictví v Karlovarském kraji; Terezie Hradilková za různorodou pomoc lidem se znevýhodněním a jejich rodinám, celoživotní úsilí o jeden svět pro všechny a snahu o transformaci sociálního systému v Česku a Lucie Hyblerová a platforma Breakfaststory za podporu sociálních podniků, pomoc lidem v tíživých situacích a za projekt Potěš obědem, který sytil potřebné během koronavirové krize.

Čestným uznáním v kategorii Hrdinové za časů krize byli oceněni student gymnázia Jakub Kabelka za výrobu několika stovek ochranných štítů na 3D tiskárně a za jejich distribuci mezi lékaře, záchranáře a policisty nejen v rodných Moravských Budějovicích; iniciativa Vietnamci pomáhají za vybudování veřejného informačního kanálu, který propojoval dobrovolnickou pomoc mezi vietnamskou komunitou a českou společností, a to prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí a podnikatel a filantrop Radomír Lapčík za vložení deseti milionů korun do dárcovského programu NAVZDORY v rámci vlastního nadačního fondu Credo s cílem zmírnit dopady pandemie na život matek samoživitelek či rodin s postiženými dětmi ve Zlínském kraji.

Záznam živého přenosu udělování cen je možné zhlédnout na facebookové stránce Nadace Via.

Podrobné medailonky všech finalistů naleznete na webové stránce www.nadacevia.cz/nabidka-programu/viabona/#aktualni-rocnik.

Podporu a poděkování vyjádřil během online přenosu finalistům i velvyslanec USA v České republice Stephen B. King. Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze je tradičním partnerem Ceny Via Bona a i letos převzalo nad udílením cen záštitu.

Finančně Cenu Via Bona 2020 podpořila Věra Výtvarová a společnosti Tchibo a Bonami. Mediálními partnery jsou Aktuálně.cz, Česká televize, Deník N, Nový Prostor a Magazín Reportér.

KATEŘINA MLYNÁŘOVÁ