„Vzhledem k tomuto výročí jsme koncert pojali jako oslavu hudby. A protože i před rokem nad námi patronka hudebníků svatá Cecílie držela ochrannou ruku a o koncert jsme nepřišli ani vloni, letošní zámecké muzicírování bude i symbolickým velkým poděkováním za to, že hudba zde mohla znít, i když mnohým do zpěvu už příliš nebylo“, uvádí k programu koncertu kastelán zámku Marek Buš.

V sobotní podvečer bude totiž hlavní částí programu Missa sanctae Caeciliae - mše k poctě svaté Cecílie, dílo obdivuhodného českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inégal s dirigentem Adamem Viktorou, který se v posledních létech důsledně zabývá právě Zelenkovým hudebním odkazem.

„Pokud mne paměť a archivní materiály neklamou, bude to navíc poprvé, kdy na náměšťském zámku díla Jana Dismase Zelenky zazní. Zelenka totiž působil velkou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného v Drážďanech a celá jeho tvorba byla v majetku tohoto panovníka bez možnosti díla opisovat. Až v posledních desetiletích 20. století došlo k opravdovému znovuobjevení Zelenkovy tvorby, na čemž má mimo jiných velkou zásluhu právě pan Adam Viktora a jeho soubor Enseble Inégal. Před již zmíněnou svatocecilskou mší zazní ještě Zelenkova Ouvertura F-dur“, uvádí k programu kastelán Buš.

Koncert začíná v zámecké knihovně v sobotu 25. září v 17 hodin, jednotné vstupné je 300 korun.

Rezervace vstupenek je možná na tel. č. 568 620 319 nebo na adrese namest@npu.cz. Více informací na www.zamek-namest.cz

Mgr. Marek Buš, kastelán zámku Náměšť nad Oslavou