Víte, kde máme u nás Lurdskou jeskyni? Poutní místo a obec Hluboké Mašůvky má velmi rozsáhlý poutní areál, snad největší koncentraci soch s duchovní tématikou a kapliček na metr čtvereční. Obec má úžasný genius loci. Odsud údolím Plenkovického potoka do přírodní rezervace Lapikus na zříceniny hradu stejného jména. Divoká příroda a vzácné rostliny jsou Vašimi průvodci, i když je cesta místy lehce dobrodružná.

Jiří Pernica

Tip pro návštěvníky
Už za dva týdny ožijí Mašůvky tradiční hlavní poutí. Slavnostní mše na prostranství před kostelem začne v sobotu 3. července v půl sedmé večer. Liturgii bude předsedat strahovský opat Daniel Peter Janáček, OPraem. Program pouti začíná už odpoledne, v půl páté vyjde procesí od rybníka. Další poutní bohoslužby následují v neděli.