Na programu setkání v aule školy za přítomnosti vedení školy, zástupců města, SRPŠ bylo seznámení s výsledky projektu Odborná angličtina pro stavební sektor – otevřené dveře do Evropy. Projekt, který provázely covidové nástrahy, rušení aktivit, rušení spolupráce, změny v obsazení, změny v destinacích, dospěl do úspěšného konce. Místo plánovaných osmi mobilit (vzdělávacích výjezdů) se jich realizovalo jedenáct.

Učitelé se vzdělávali v odborné angličtině, stínovali práci kolegů na Maltě, učili se o architektuře v Itálii. Představeny byly i stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku oboru instalatér v Litvě. Všichni posluchači slyšeli chválu na výbavu litevských dílen. Šest studentů, kteří v litevském Vilniusu absolvovali dvoutýdenní stáž projektu Udržitelný rozvoj - Dřevostavby a termografie, podalo podrobnou zprávu o získaných odborných dovednostech v dřevařských a instalatérských dílnách, praxi ve firmě Baldai, ale také o místní kuchyni. Vzpomínka na šašlik byla stále živá.

Masopustní veselí v Příložanech, místní části Jaroměřic nad Rokytnou. Průvod byl pestrobarevný.
Koblížky, kořalka a veselí. Příložany ožily masopustním průvodem a posezením

Následovaly prezentace stážistů ErasmusPro, pěti studentů oborů elektrikář, zedník, truhlář, kteří se před Vánoci vrátili z čtyřměsíční praxe ve firmách v Německu, na Slovensku v Žilině a Spišské Nové Vsi. Všichni mluvili o velké příležitosti získat zahraniční praxi, příležitosti získat pracovní, ale i osobní zkušenosti, osamostatnit se. Byli upřímní ohledně financování aktivity a každodenních starostí o nákupy, vaření, praní. Potlesk na konec byl zasloužený. Představení zkušeností získaných na stážích prostřednictvím sítě Euroučeň, která sdružuje absolventy stáží v rámci celé Evropy, se ujal jejich letošní účastník, jenž nechyběl ani na mezinárodním setkání Euroučňů v Praze.

V průběhu akce zazněla zajímavá čísla: díky programu Erasmus+ škola realizovala celkem 214 stáží studentů, z toho 27 dlouhodobých v podnicích, 49 stáží pedagogických pracovníků v 18 evropských zemích, zároveň byla přijímající organizací pro 111 zahraničních studentů a 22 učitelů. Slova závěrem patřila řediteli školy Jiřímu Kurkovi, který poděkoval stážistům za reprezentaci školy a pedagogům za energii vloženou do realizace projektů, zejména Daně Michálkové, která je hlavní koordinátorkou projektů Erasmus+ na škole. Místostarosta Pavel Franěk vyjádřil díky za šíření dobrého jména města ve světě a popřál všem mnoho dalších úspěchů.

Jana Kopečková, SŠ stavební Třebíč

Masopustní rej v Čáslavicích 2023
Rej masek. Masopustní veselí roztančilo Čáslavice. Podívejte se do fotogalerie