Velké poděkování patří všem účinkujícím, zejména Horácké muzice, členům folklorního souboru Kamínek, sólistům Veronice Dobrovolné (a současně naší koordinátorce Tříkrálové sbírky) a Jiřímu Vencelidesovi, moderátoru Zbyňku Vintrovi a celému organizačnímu týmu, díky kterému jsme mohli prožít tento nádherný přenos.

V neposlední řadě děkujeme i P. Blažeji Hejtmánkovi, faráři z Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou 1, za propůjčení nádherných prostor kaple Nejsvětější Trojice. Máme zprávy, že společně s námi sledovalo koncert mnoho těch, kteří už mnohé akce navštívit nemohou, třeba z důvodu jejich snížené mobility.

Ti, kteří přenos nestihli zhlédnout, jej mohou sledovat dodatečně zde.

Děkujeme.

Lenka Šustrová