Přednášky připravili muzejní pracovníci, kurátoři jednotlivých podsbírek podle oborů, jimiž se zabývají. Protože se v minulých letech nedostalo na všechny zájemce, rozhodli jsme se některá témata zopakovat. V přehledu jsou označena jako opakování a jsou zařazena střídavě s novými přednáškami.

Opakujeme přednášku o historii školství na Třebíčsku, v níž vzpomeneme i na běžné vybavení školního kabinetu z počátku 20. století. (15. 10. Školní kabinet). Znovu bude možné prohlédnout si židovské předměty, které se zachovaly po zániku židovských komunit zdejšího regionu
(10. 12. Osudy judaik z Třebíčska). Zopakujeme také přednášku o přísném společenství habánů, křesťanských reformátorů na Moravě, známých především hrnčířstvím a výrobou jemné
tzv. habánské keramiky (11. 2. Habánská keramika ve sbírkách MVT).

Nová zoologická přednáška odhalí, s jakými živočichy sdílíme často nedobrovolně svůj domov (12. 11. Víte, s kým bydlíte?). V lednu 2021 si připomeneme vánoční betlemářskou tradici v další přednášce, která čerpá z aktuální výstavy a představí betlémy třebíčských tvůrců, sběratelů
i soubory získané do muzejních sbírek z jiných regionů (14. 1. Betlémy nejen třebíčské III.).
Celý cyklus zakončí na jaře botanická přednáška o léčivých bylinách, z nich si člověk odedávna vyráběl přírodní léčiva, odvary, tinktury a masti, ale i přípravky omlazující a zkrášlující
(11. 3. Byliny pro zdraví a krásu).

Ukryto v depozitáři - programy pro seniory v sezóně 2020/2021

Přehled:

15. 10. Školní kabinet (opakování)

(Marta Svobodová, Jaroslav Bašta)


12. 11. Víte, s kým bydlíte? Živočichové v našich obydlích

(Pavlína Peřinková)

10. 12. Osudy judaik z Třebíčska (opakování)

(Milena Veselá)

14. 1. Betlémy nejen třebíčské III.

(Tomáš Hartman)

11. 2. Habánská keramika ve sbírkách MVT (opakování)

(Jitka Katovská)

11. 3. Byliny pro zdraví a krásu

(Hana Houzarová)


Přednášky se konají jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek od 9:00, 10:30 a 13:00 hodin v depozitáři muzea na Kosmákově ulici 1319/66 v Třebíči.

Programy trvají jednu hodinu, vstup na ně je zdarma.

Z důvodu omezené kapacity je však nutná rezervace předem; nejlépe mailem na m.vesela@muzeumtr.cz nebo telefonicky na tel. 568 824 642 - Mgr. Milena Veselá.

MILENA VESELÁ