A protože osobností, která kulturní léto v Moravských Budějovicích zahajovala, se stala jedna z nejpopulárnějších slovenských ikon dějin hudby Václav, respektive Vašo Patejdl zachoval si nový festival i onen nepsaný podtitul Mezinárodní. Čtyři večery nabídly návštěvníkům čtyři zajímavé koncerty rozvržené do dvou po sobě jdoucích víkendů. Vyjma úvodního Patejdlova koncertu od Elánu po Fontánu hrálo další večer kvarteto filharmoniků Beatles a závěrečný víkend byl pod patronací Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava a jejího Komorního orchestru řízený dirigentem Jiřím Jakešem.

Finální koncert se pak odehrál před zcela zaplněném zámeckém nádvoří a v programu Slavných nejen filmových melodií vystoupili i operní pěvci Miroslava Časarová a Bohdan Petrovič. Vysokou laťku, kterou nasadily předcházející ročníky Hudečkova festivalu se podařilo premiérovému Moravskobudějovickému kulturnímu létu udržet, stejně jako vysokou posluchačskou návštěvnost, o počtu dorazivších významných pozvaných hostů nemluvě.

Daniel Rubeš