Máme radost, že se akce vydařila a již plánujeme oslovení dalších mateřských škol na podzimní opakování workshopu. Jak cesta kolem světa probíhala? Děti z mateřských škol přivítalo 20 cvičitelů a trenérů. Děti byly rozděleny do šesti družstev. Každé dítě dostalo svůj vlastní cestovní pas, do kterého získávalo razítka za splněná stanoviště (světadíly). Jejich paní učitelka obdržela mapu světa, díky níž děti cestovaly po jednotlivých světadílech.

Děti rozvíjely své pohybové dovednosti a zároveň zeměpisné znalosti. Celý workshop byl zahájen pěkně po „sokolsku“ a to sokolskou hymnou Lví silou a sokolským pozdravem. Po úvodní hře s názvem „Balíme kufry“ následovala hra „Cesta na letiště“. Z letiště už se děti vydaly na cestu po světě, kde objevovaly jednotlivé světadíly. Zpestřením mezi cestováním byla pro děti hra „Výlet k moři“. Na závěr jsme si s dětmi zatančily na písničku „Rozcvička“ a rozloučily se jako správní sokolíci sokolskou hymnou a pozdravem.

Jako dárek si každé dítě odneslo sokolské omalovánky, balonky, odznáčky a každá školka dostala dvě pexesa a dva velké kyblíky barevných kříd. Dětem jsme popřáli krásné léto a mnoho úspěchu v nové životní roli prvňáčků. Workshop je součástí širšího projektu zvaného Se Sokolem do života, který připravila Česká obec sokolská, a do kterého se mohou zapojit nejen sokolské jednoty, ale i samotné mateřské školy. Více informací naleznete na stránkách sesokolemdozivota.cz.

Aneta Švaříčková, koordinátorka akce