Zaujímá biotop od říčního společenství úplně v údolí přes lesostep na úbočích až po úplnou drnovou step nahoře. Naučná stezka Vás provede všemi těmito částmi. Všem opravdu mohu doporučiti. Pro větší ilustraci viz popisky u jednotlivých fotografií.

Jiří Pernica