Mimo zajišťování distanční výuky pracujeme na zvelebování prostředí mateřské školy. Brousíme a natíráme zahradní nábytek a altán, který děti využívají ke hrám na zahradě. Upravujeme zeleň v okolí. Dále uklízíme a dezinfikujeme třídy a hračky. Stavební firma využila toto období k propojení stávající budovy s přístavbou, a proto bylo potřeba některé třídy vymalovat. Ve Žluté  třídě, která je dočasně umístěná v budově základní školy, probíhají stavební úpravy, které souvisí s rekonstrukcí sociálních zařízení školy. Největší úklid nás ještě čeká po dokončení stavebních prací v prostorách sklepa mateřské školy.

Doufáme, že všechny práce budou co nejdříve dokončeny, a že epidemiologická situace dovolí, aby se nám děti do mateřské školy brzy mohly vrátit. Moc se na ně všichni těšíme.

Kolektiv Mateřská škola Okříšky