Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice (PVE Dalešice) je mimochodem úctyhodné dílo, jak se kluci dozvěděli od tamních zaměstnanců. Její sypaná hráz měří 102 metrů a je nejvyšší funkční svého druhu v Evropě. Ve strojovně má hned čtyři reverzní Francisovy turbíny o celkovém výkonu 480 MW. To dodává dalešické elektrárně na důležitosti, dokáže najet do 60 sekund na maximální výkon.

Obrovský akumulátor

„Elektrárna díky tomu slouží jako obrovský akumulátor o kapacitě 2400 MWhod. Pro provozovatele celostátní přenosové soustavy ČEPS poskytuje podpůrné služby jako rychle startující rezerva, regulace napětí a jalového výkonu. Společně s Malou vodní elektrárnou Mohelno umožňuje takzvaný start ze tmy a ostrovní provoz, což jsou služby důležité pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie,“ uvádí Josef Blaha, donedávna dlouholetý vedoucí PVE Dalešice. Technické vlastnosti Dalešic se mimořádně hodí zvlášť v dnešní době, kdy přenosová soustava musí pružně reagovat na dění okolo rostoucího množství slunečních i větrných elektráren a jejich kolísavých dodávek energie.

Jen 5 %

Pro co však bylo dalešické vodní dílo budováno v hlubokém údolí řeky Jihlavy především (v soustavě se „spodní“ mnohem menší mohelenskou vodní elektrárnou), je zásoba vody pro blízkou dukovanskou jaderku. Jak už bylo řečeno, její infocentrum se vyplatí navštívit.

V interaktivním prostředí se žáci SŠŘS podívali do modelu jaderného reaktoru a mrkli, jak probíhá štěpná řetězová reakce. Už si umějí lépe představit, co znamenají pojmy „primární, sekundární a terciální“ okruh, které často zmiňují zprávy z aktuálního dění na Dukovanech. A zaujala informace, že důležitá a ne zrovna levná komodita jaderné palivo je využita pouze na 5 %.

„Exkurze se uskutečnila i díky uzavřené partnerské spolupráci naší školy s ČEZ. Počasí přálo a kluky výlet bavil. Však si taky v dobré náladě při zpáteční cestě zpívali,“ dodává kantor Josef Kopeček.

Hana Jakubcová, Josef Kopeček