„Je třeba ukázat žákům, že stavebnictví má v současnosti a bude mít v budoucnosti úplně jinou tvář, než je dosud zažité v představách veřejnosti,“ znělo z úst nejednoho ze zástupců stavebních firem. „Důležité je rovněž motivovat žáky k tomu, aby na stavebce nejen studovali, ale i po úspěšném absolvování studia v oboru zůstávali,“ přidávali se další zúčastnění.

„Máme zajímavé zakázky, chybí nám však kvalifikovaní odborníci a pracovníci, kteří by nám pomohli s realizací zakázek,“ přizvukovali si odborníci ze stavebnictví. Na konferenci zazněla nejen celá řada problémů, která provází již nějakou dobu stavebnictví, ale i spousta podnětů a nápadů, které by se daly formou vzájemné spolupráce realizovat. Konference nastínila možnosti, jak otevřít bránu stavebnictví ve zmíněných regionech díky vzájemné spolupráci školy a firem, a vytyčila společné cíle, jejichž naplňování bude předmětem dalších setkání. Na programu, kterým provázel ředitel školy Jiří Kurka, bylo také představení nabízených studijních a učebních oborů, vybavení školy, seznámení se školním vzdělávacím plánem školy, náplní a organizací výuky a projektovými aktivitami v rámci Erasmus+.

Otevřená zahrada u Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou
Dárek z otevřené zahrady od Otokara Březiny z Jaroměřic. Koniklec k zasetí

„Pojďme stanovit termín našeho dalšího setkání, aby se mohla rozjet co nejdříve naše spolupráce,“ zněla z úst majitele jedné z firem slova vybízející ke konání společného workshopu v co možná nejkratším čase. „Věříme, že společnými silami se nám podaří nadchnout a získat pro stavebnictví nové příznivce a uspokojit tak trh práce v daném oboru. Stavařina je krásná a má budoucnost a naše práce je za námi vidět,“ loučili se pozitivně naladěni všichni přítomní. Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a těšíme se na naši spolupráci.

Jana Kopečková
Střední škola stavební Třebíč