„Strašně moc mi akce pomohla se zorientovat, opadlo ze mě dost stresu. Chodím do práce a s velkou pravděpodobností se brzy stanu pečující. Začínám zjišťovat, co taková role obnáší, chci být připravená, řeším totiž i náležitosti mezi dvěma okresy a dosud jsem měla pocit, že mě to převálcuje, jak se mi všechno zdálo nesrozumitelné,“ uvedla jedna z účastnic Ludmila Dobešová.

Vedoucí charitních pečovatelek a osobních asistentek Helena Pavelková publiku srozumitelně popsala strukturu terénních služeb Domácí péče. V OCHT jsou pod hlavičkou Střediska sv. Zdislavy nastavené tak, že jsou provázané. Nabízejí pomoc sociální, zdravotnickou, nechybí domácí hospic, jediný svého druhu na Třebíčsku, funguje kvalitně vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek. Vše směřuje k dobré péči o ty, kteří chtějí zůstat v nemoci či se zdravotním omezením v důvěrně známém domácím prostředí.

Ludmila Pohořilská v mládí vyráběla paruky, dnes je klientkou Domácí zdravotní péče Třebíč.
Ludmila měla v mládí netradiční profesi. Její výrobky odebírala i televize

Na setkání přijela rovněž paní Hana z Hrotovic. Pochvalovala si jak program akce, tak charitní pečovatelky. „Udělala jsem s nimi výbornou zkušenost, pečují o mou dvaadevadesátiletou maminku. Dřív jsme měli jinou firmu, ale nebyli jsme spokojení. V Charitě funguje domluva, jeden ví, co dělá druhý. Ženy, které k nám jezdí, jsou lidské, vlídné, chápavé. Musím vyzdvihnout koordinátorku Zdeňku Martenkovou. Díky ní všechno funguje jak na drátkách, domácnost je v pořádku, maminka spokojená – zlepšila se jí kůže, má rehabilitace. A já jsem klidnější,“ přidala postřehy.

Velký projekt

Třebíčská Charita má nyní před sebou velký úkol. Pracuje na tom, aby měli pracovníci Střediska sv. Zdislavy lepší zázemí, mohli ještě lépe a rychleji spolupracovat ve službách, o které je u veřejnosti zájem. A zároveň aby pro uživatele služeb bylo jednodušší i rychlejší se zorientovat, nalézt adekvátní pomoc na jednom místě. „Chystáme stavbu Centra služeb sv. Zdislavy ve Vltavínské ulici, protože nyní jsou služby rozmístěné na třech adresách různě po Třebíči, z toho v jednom místě jsme v nájmu pouze dočasně. Součástí má být rovněž tolik potřebné školicí zázemí pro pracovníky i veřejnost. Velkou část financí se již podařilo zajistit, nyní ještě zbývá část sehnat,“ informovala účastníky setkání Helena Pavelková. Mohou se podílet i dárci, v OCHT jsou za každého opravdu velmi vděční.

Zdravotní sestry třebíčské Charity mají nové auto.
Zdravotní sestry v třebíčské Charitě jezdí v novém autě. Využijí ho ke klientům

Setkání Pečuji doma – a co s tím? pořádala Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence již potřetí. Dík patří všem přednášejícím, kteří se zúčastnili. Pečující osoby jsou velmi málo viditelnou skupinou, přesto je potkáváme skoro na každém kroku. Mnoho lidí kolem nás se stará o někoho ze svých blízkých. Proto si zaslouží pozornost a podporu a i touto akcí je jim nabízena pomocná ruka. Pokud jste i vy v této roli, nebojte se na charitní služby obrátit. Vždy vám poradí a nabídnou potřebnou pomoc.

HANA JAKUBCOVÁ