„Klienti se na nás nejčastěji obracejí s tématy týkající se osobnostní a existenciální problematiky. Výrazně narostla témata spojená s osamocením, obtížemi se sebou samým a sebevražednými myšlenkami. V loňském roce klienty nejvíce trápily vztahy v rodině a nesoulad ve vztahu. Výraznou roli zde hrály lockdowny a s tím spojené homeoffice a distanční výuka“; sděluje koordinátorka linky Tereza Nekulová.

Ve srovnání s loňským rokem také narostly hovory z oblasti zdravotní. Výrazně se navýšil počet hovorů s tematikou duševního onemocnění a překvapivě i tělesného onemocnění. Naopak témat spojených s onemocněním COVID-19 výrazně ubylo. Oblast závislostí a sociálních patologií bohužel také zaujímá vysoký post, co se týká četnosti kontaktů. O tři příčky na pomyslném žebříčku se posunuly problémy s alkoholem, které zaujímají první místo, následuje domácí násilí, šikana a poruchy příjmu potravy. S domácím násilím se též pojí syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Toto téma se na lince důvěry probíralo 17% častěji než v roce 2020.

„Naopak evidujeme mírný pokles hovorů týkajících se náhlého traumatického zážitku. V této oblasti se klienti na nás nejvíce obraceli v situacích náhlého úmrtí blízké osoby a znásilnění“; doplňuje Tereza Nekulová.

Linku důvěry může kontaktovat každý, kdo se z jakéhokoliv důvodu necítí dobře a neví, s kým by mohl svá trápení řešit. Dostane prostor pro srovnání myšlenek, znovu nalezení vlastních osvědčených strategií při řešení obtížných situací a podporu v jakkoliv náročném období.

Ing. Eliška Lisá

STŘED, z.ú., Třebíč