Letos ale dobrovolníci do ulic vlivem epidemiologických opatření nevyrazí. I za nepříznivé situace se ale sbírka uskuteční. 21. ročník sbírky Bílá pastelka letos probíhá po celý říjen virtuální cestou.Lidé mohou využít možnost přispět platbou prostřednictvím QR kódu s minimální částkou 30 Kč, nebo  bezhotovostní platbou na sbírkový účet 8888332222/0800. Variabilní symbol 2108.

Přispěním do sbírky lidé podpoří zdravotně-edukační služby, sociální rehabilitaci, zaměstnávání lidé se zrakovým postižením, středisko výcviku vodicích psů, navigaci pro nevidomé, právní poradnu a další projekty zaměřené na pomoc slabozrakých a nevidomých.

RADEK ŠVÁB