Hned několik účastníků projevilo zájem o budoucí spolupráci s ČEZ a mnozí z nich už od září získají podpůrné stipendium.

Studentkám a studentům z například brněnského Vysokého učení technického, ostravské Vysoké školy báňské či Masarykovy nebo Mendlovy univerzity se v průběhu dvou týdnů věnovalo více než sedmdesát odborníků ze společnosti ČEZ. Účastníci Letní univerzity prošli základním školením, co je ale obzvlášť zajímalo, byla prohlídka reaktorového sálu, strojovny a odborných pracovišť, nakoukli také do útrob chladicí věže.

Veřejná půjčovna knih a koček v Příložanech, místní části Jaroměřice nad Rokytnou.
Knihovna v Příložanech nabízí půjčení knih i koček. Knihovník uvaří i čaj

„Na Letní univerzitu jsem se přihlásila, protože mě zajímá jádro, chtěla jsem strávit dva týdny s lidmi, kteří smýšlí jako já a nyní můžu říct, že Letní univerzita předčila má očekávání,“ říká Magda Krčmářová z VŠB-TUO v závěru stáže.

V závěrečném znalostním testu nejlépe uspěl Jiří Kaňa z VUT FEKT v Brně, který získal titul „Král Letní univerzity“. Druhý nejlepší výsledek měl Radek Sláma z Masarykovy univerzity a 3. místo obsadil Vilém Planka z VŠB-TU Ostrava.

Jižní okraj Bačkovic s vrcholem, kde by hypoteticky mohla stát tvrz.
Kde stála tvrz v Bačkovicích? O tom se dlouhá léta vedou diskuse

Ze 111 přihlášených uchazečů o prestižní dvoutýdenní odborný pobyt v jaderné elektrárně jich odborníci vybrali 32. Jde o nejvyšší možný počet lidí, který může provozovatel pustit například na reaktorový sál a do dalších přísně střežených prostor. Absolventi Letní univerzity tvoří statisticky až polovinu budoucích zaměstnanců.

Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, JE Dukovany