Co je posláním dobrovolnického centra?

Posláním dobrovolnického centra je zapojovat dobrovolníky do pomoci lidem a organizacím, kteří pomoc potřebují. Od března se naše dobrovolnické centrum zapojilo do šití a přípravy látkových ochranných prostředků na ústa. Dobrovolnice ve svém volném čase ušily nespočet látkových roušek na ústa pro dospělé ale i děti. Spotřebovalo se několik metrů látek, nití, několik jehel se polámalo a několik strojů se porouchalo.

Mohli bychom vyčíslit pomoc, třeba hodinách práce, počtech lidí, metrech látky, počtech vyrobených roušek…?

Za dobrovolnické centrum v Havlíčkově Brodě a Chotěboři bylo ušito 2867 kusů látkových ochranných pomůcek na ústa. Další spolupracující organizace a celý Fokus Vysočina a všechny dobrovolnická centra Fokusu Vysočina přidaly další tisíce roušek, takže celkový počet určitě převýšil šestnáct tisíc, za což jim patří velký dík.

Dobrovolníků bylo určitě hodně, odkud byli?

Byly to jak maminky, tak i babičky a dědečkové i někteří pánové se přidali. Všem moc děkujeme. Děkujeme dobrovolníkům z Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Jihlavy, Přibyslavi, Vepřové, Jitkova, Peršíkova, Raňkova, Okrouhlice  a okolí. Všem, kteří pomohli s přípravou, rozvozem a svozem roušek, chceme touto cestou poděkovat.

Kam pomoc z Vašeho dobrovolnického centra směřovala? 

Roušky jsme věnovali do nemocnic, dětských domovů, domovů pro seniory, seniorům, organizacím, úřadům a Základní škole v Havlíčkově Brodě Nuselské.  

Čemu se Vaše dobrovolnické centrum věnuje kromě pomoci v současné koronapandemii?

V době pandemie se naše centrum věnovalo především šití roušek, výuce dětí na dálku po Skypu, malováním obrázků pro seniory, které malovaly děti ze Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě a nosily obrázky do připravené krabice ve škole a já jsem je dodávala do domova pro seniory v Havlíčkově Brodě. Plánujeme také skupinové zpívání pro seniory v domově pro seniory.

Milan Pilař