Bertíka si adoptovala starší paní v jiném útulku. Po několika dnech nás kontaktovala s prosbou o radu - při převzetí Bertíka se paní dostalo od předávajících ošetřovatelů informace, že pejsek měl předchozí den průjem. Ani po dietní stravě se průjem neupravil, proto místní veterinář nasadil léky. Bertíkův stav se přesto zhoršoval: nepřijímal potravu, zvracel pěnu, byl apatický a odmítal vylézt ven ze své boudy. Zajeli jsme se na pejska podívat a protože jsme sdíleli vážné obavy, odvezli jsme ho na kliniku v Jindřichově Hradci, která hospitalizuje těžké případy.

Na vstupním vyšetření diagnostikoval veterinář paralytický ileus - vážný stav, kdy se pacientovi zastaví peristaltika střev a rozšíří střevní kličky. Prognóza byla otevřená, vzhledem k věku spíše nepříznivá. Dohodli jsme se na léčbě a zjišťování příčiny. Každý den jsme byli ve spojení s klinikou, bohužel první dva dny Bertík přes intezivní léčbu a infuze stagnoval. Klinika navrhla prodloužit léčbu ještě o dva dny s tím, že pokud se stav nezlepší, doporučuje euthanazii.

V průběhu těchto dnů se na základě rozborů krve, trusu a dalších vyšetření podařilo určit příčinu Bertíkova stavu - těžký zánět slinivky.Ještě další den se Bertík nelepšil, navíc začal otékat - hlava, nohy, spodní část trupu. Mírně se zlepšila pouze střeva, kličky se pozvolna začaly stahovat. Když jsme téměř přestávali doufat, začalo se vše obracet k lepšímu - střeva se postupně rozeběhla, Bertík mohl začít být krmen (předchozí dny byl vyživován pouze nitrožilně). Po dalších dvou dnech již s chutí přijímal potravu a pil, průjem se upravil a ustalo zvracení. Nastal radostný den, kdy jsme stabilizovaného Bertíka, s plným pytlíkem všemožných léků a speciální dietou převzali do domácí péče. Takové dny jsou na jednu stranu krásné, na druhou stranu jsou ještě pořád plné strachu…abychom vše přesně udělali, aby nezačal zvracet léky, abychom se nemuseli vrátit zpět, zkrátka, abychom to společně ustáli!

IVA RAISOVÁ

Rodinný azyl Dej pac, Pelhřimov