Balinské údolí je přírodní park táhnoucí se několik kilometrů kolem říčky Balinky. Rozprostírá se mezi Velkým Meziříčím a Uhřínovem. Po cestě narazíte na místní raritu, kolomazný kámen.

Kolomazné kameny představují na území Česka ojedinělou technickou památku. Jeden takový objevíte v Balinském údolí na okraji lesa poblíž říčky Balinky, nedaleko Balin.

Kolomazný kámen sloužil k domácí malovýrobě kolomazi. Ze smolných pařezů a živočišných odpadů se na něm vyráběla kolomaz. Protože kolomaz nevoněla, využívaly se kameny ležící ve větší vzdálenosti od obcí.

Více o kolomazných kamenech: Základní surovinu tvořily smolné pařezy – k nim  se příležitostně přidávaly též různé odpady živočišného původu, jako třeba i pošlé zvířectvo, které se navršily na kolomazný kámen. Vzniklá kupa se zřejmě utěsnila drny, podobně jako u milířů. Vlastní proces probíhal nedokonalým spalováním – výsledný produkt představoval směs dehtu a živočišných tuků. Kolomazné pícky byly z praktických důvodů soustředěny dále od vsi: jednak tu byl dostatek borových pařezů a dále výroba kolomazi zrovna dvakrát "nevoněla".