Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je skoro deset tisíc hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky obklopené skupinami borovic a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v mírně zvlněné pahorkatině. Zahrnuje také část třebíčského žulosyenitového masivu s typickými bludnými balvany a překrývá se s ekologickým mikroregionem Horácko.

Lom Antonka
Opravdu tu žijí vodní příšery? O lomu z Kamenice kolují tajemné historky

Nedaleko Pocoucova naleznete celou stráň chráněnou jako přírodní památka Syenitové skály. U Budišova se na vás bude dívat kamenný profil ježibaby, kousek nad Třebíčí zase zkamenělá bába Alruna.

Na procházce v okolí Valdíkova
Ztichlá kola. U Třebíče klapaly na rybnících tři mlýny. Zbyl jen ten Opatský

K té se váže pověst: Kdysi dávno žila v malé chýši u Klapovského potoka, uprostřed hlubokých lesů, hodná bába kořenářka jménem Alruna. Nikomu neodmítla pomoci a každého vyléčila. Jednoho dne však k ní zavítal bohatý kupec a přenocoval. Alruna se tu noc nechala omámit čarovnou mocí zlata, které zahlédla v hostově měšci. Vzala mu ho a tajně schovala. Ráno předstírala, že o ničem neví. Od té doby se však změnila i v chování k lidem. Po každém, kdo ji přišel požádat o pomoc, žádala peníze. Nedal-li, pomoci se nedočkal. Až jednoho dne zaťukala na okno chaloupky mladá vdova s těžce nemocným dítětem. Alruna však, když zjistila, že se od ní zlaťáků nedočká, odmítla i ji. Zoufalá žena ji za trest proklela v nehybný kámen. Dodnes stojí na návrší vedle silnice vedoucí z Třebíče do Pocoucova.

Jak se žilo na jednom kdysi krásném zámku na Jihlavsku? Nyní je v rekonstrukci.
Zašlá sláva rozpadlého zámku. Před lety tu zbyly jen staré kulisy a sedačky