„Výsledek mě nesmírně těší a chci poděkovat všem – dárcům i kolegyním, jež se na organizaci podílely. Peníze využijeme k nákupu tolik potřebných kompenzačních pomůcek, jako je například vylepšený elektrický zvedák. Dále výtěžek půjde na provoz, z veřejných zdrojů a od pojišťoven je totiž hospic financován jen částečně,“ uvedla vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Eva Hanáková. Tato terénní služba působí po celém Třebíčsku pod hlavičkou Oblastní charity Třebíč (OCHT). Stará se o nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří chtějí dožít doma ve známém prostředí a se svými blízkými.

Pro představu – do sbírky se ve středu 4. října zapojilo 50 subjektů, mezi nimi firmy, úřady, školy, nemocnice. Lidé si rozebrali asi pět tisíc koláčů. „A myslím, že chutnaly. Koláče nám dodala pekařství Kapinus z Moravských Budějovic, Klas z Jaroměřic nad Rokytnou a Adélka z Pelhřimova. I jim patří dík,“ konstatovala koordinátorka této charitní dobročinné akce na Třebíčsku Barbora Havlíková.

Téměř šedesátka draků létala první říjnovou neděli nad zahrádkářskou kolonií v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Nad Jaroměřicemi v jeden moment přelétlo až šedesát dračích nádher

Své překvapení a radost nad výsledkem neskrýval ani ředitel OCHT Petr Jašek. „Ta vstřícnost dárců je až nečekaná. Charita je zde pro veřejnost a náš domácí hospic v rodinách odvádí dobrou práci. I já všem dárcům moc děkuji,“ vzkázal.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč se ročně postará o zhruba 300 pacientů. Jeho tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, psychoterapeutka a spirituál – duchovní. Pracují v nepřetržitém režimu. Zázemí služby je v Třebíči v ulici Gen Sochora. Hlavním partnerem hospicovému týmu je pečující rodina, jíž je nabízena odborná psychospirituální pomoc i po úmrtí jejich blízkého.

Oslava Dne seniorů v Komunitním centru Moravia.
Bylo veselo. Důchodci z Třebíče slavili svůj svátek v Moravii

Je namístě zdůraznit, že naprostá většina pacientů si přeje dožít doma, jen zlomku z nich se ovšem toto přání splní. Tým mobilního hospice v takovém případě hraje roli zásadního pomocníka a rádce.

Sbírková akce Koláč pro hospic se koná v rámci celé Diecézní charity Brno a Oblastní charita Třebíč ji organizuje na Třebíčsku.

Hana Jakubcová