"Většina lidí si přeje žít i s vážnou nemocí doma, rozloučit se s tímto světem v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých, kde to znají, kde je jim dobře. Ta možnost je díky velkému rozkvětu hospicových služeb stále dostupnější a my ji takto chceme veřejnosti ještě více přiblížit a otevřít cestu,“ komentuje význam akce vedoucí Střediska sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč Eva Vráblová.

Oblastní charita Třebíč se do Koláče pro hospic zapojuje společně s ostatními oblastními Charitami v rámci Diecézní charity Brno, a to v třebíčském okrese. Letos pro něj připravila 3 800 koláčků, jež napekla firma Kapinus z Moravských Budějovic. Dobrovolníci a pracovníci Charity zavítají tentokrát se sbírkou především do firem na Třebíčsku. Účast v této dobročinné akci jich přislíbilo kolem padesáti. 

Dárci, kteří přispějí do zapečetěné pokladničky, podpoří činnost domácího hospice a jako malé poděkování dostanou sladký koláč.

Kdo nemá možnost přispět v den sbírky do pokladničky a chce také přispět na tuto kvalitní a profesionální péči o nevyléčitelné nemocné pacienty, může poslat příspěvek na účet sbírky:
č. účtu: 4200065931 / 6800, variabilní symbol: 623

Před rokem byla sbírka navzdory koronaviru velmi úspěšná, lidé do ní přispěli téměř 82 tisíc korun.

„Potěšila nás solidarita lidí, institucí i firem, které nám byly ochotny se sbírkou pomoci,“ vzpomíná Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč a dodává: „Hospicové dílo se stále rozvíjí. Je krásné vidět rodiny i blízké, když spojí své síly a doprovodí svého nemocného člena domácnosti na závěrečném úseku jeho životní cesty, i když je to pro ně v tu chvíli náročné. Je to jedna z posledních věcí, kterou pro něj i pro sebe mohou udělat. Náš hospicový tým jim v této situaci dokáže být velkou pomocí a oporou. Děkuji proto všem, kteří tyto služby podporují, nebo se rozhodnou je podpořit, abychom je mohli dále rozšiřovat a zkvalitňovat.“

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč pomáhá v třebíčském regionu lidem všech věkových kategorií s vážným onemocněním žít doma. Tým lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologů i specialistů na duchovní podporu nabízí své služby 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. K usnadnění péče je možné si zapůjčit i různé kompenzační pomůcky.

Eva Vráblová - Vedoucí Střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky

Barbora Živná, vedoucí PR, FR oddělení, koordinátorka sbírky

Oblastní charita Třebíč