Zdeněk Šplíchal se narodil v listopadu 1948 v Třebíči, kde žije a tvoří. V letech 1992–1999 studoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a následně obor Výtvarná kultura na téže fakultě (2003).

V roce 1966 založil s přáteli studenty výtvarnou Skupinu 4 (Milan Nestrojil, Miroslav Pálka, Zdeněk Šplíchal, Zdeněk Štajnc), která existovala v obměnách do roku 2007. Skupinu od založení sledoval a podporoval Ladislav Novák.

Autor od roku 1980, kdy začal samostatně vystavovat svoji tvorbu, má na svém kontě desítky výstav a také se zúčastnil mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí.

V roce 2018 k sedmdesátinám uspořádal čtyři retrospektivní výstavy, a to v OGV v Jihlavě, v HG v Novém Městě na Moravě, v Galerii Stará radnice ve Žďáru nad Sázavou a v Galerii Malovaný dům v Třebíči. V roce 2015 je jeho kovový objekt Třetí zastavení vybrán na výstavu Poklady depozitářů Vysočiny. Od roku 2003 do 2018 organizoval letní výtvarná sympozia ve Stříteži u Třebíče. Je členem brněnského TT klubu, Spolku výtvarných umělců Vysočiny, Klubu výtvarných umělců Horácka, Sdružení Q, Klubu konkretistů 3 ČR a Unie výtvarných umělců ČR.

Jeho dílo je rozsáhlé, k nejznámějším realizacím patří plastika Trnová koruna a Církev v bazilice sv. Prokopa a P. Marie v Třebíči (1996), dále Památník ThDr. Josefa Zvěřiny ve Stříteži u Třebíče (2003) a pamětní deska na dům v Třebíči, kde žil Ladislav Novák (2022). Šplíchalovo dílo je zastoupeno v českých i zahraničních galeriích a v soukromích sbírkách.

Slavnostní zahájení se bude konat ve středu 8. února od 17 hodin v Galerii Malovaný dům. Úvodní slovo k výstavě pronese Mgr. Petr Štěpán.

Výstava bude přístupná do 19. března.

Nikola Černá, Městské kulturní středisko Třebíč