Pocta národopisci Vratislavu Bělíkovi (1900-1988)

Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v jarním období letošního roku obsáhlou výstavu Když slunéčko zemi políbilo k připomenutí významné osobnosti regionu Horácka a Podhorácka – národopisce Vratislava Bělíka z Rouchovan, od jehož narození uplynulo v loňském roce 120 let. Vzhledem k nepříznivému epidemiologickému vývoji a plošnému uzavření muzeí je výstava dočasně prezentována pouze za okny výstavního sálu v konírně třebíčského zámku. Ve třech oknech přístupných z nádvoří jsou tak představeny střípky z rozmanité studijní, sběratelské a tvůrčí činnosti Vratislava Bělíka v oblasti lidové písně, architektury, keramiky, řemesel, krojů, obyčejů či lidové plastiky. Drobné ukázky za okny konírny zahrnují jednak v ploše prezentovanou kraslicovou tvorbu Vratislava Bělíka, jeho kaligrafickou činnost, vytváření knižních ex libris a jeho umělecky zpracované kresebné črty lidového odívání a jednak i trojrozměrné exponáty od malovaného nábytku z mohelenské stolařské dílny, přes lidovou keramiku hrnčířských mistrů Hanuše, Zavřela a Štočka až po krojový komplet národopisného souboru Třebíčan.

Věříme, že tato výstava k poctě velké národopisné osobnosti bude moct brzy oslovit širokou veřejnost i v prezenční formě.

V případě otevření a dle platných pravidel pro provoz muzeí bude doplněna o doprovodný program v podobě výtvarných dílen či komentované prohlídky pro dětského návštěv

Eva Novotná, Muzeum Vysočiny Třebíč