„Osobně si velice vážím aktivního přístupu řady pedagogů, kteří byli v počátku epidemiologické krize aktivní při nastavování parametrů distanční výuky a pomáhali ji svým žákům a kolegům technicky i metodicky zvládat,“ uvedl Jan Břížďala, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií. Renátě Stručovské a Petru Helešicovi pogratuloval osobně při návštěvě moravskobudějovické školy v pátek 8. ledna.

Rada kraje před koncem roku vyzvala ředitele středních škol, jichž je kraj zřizovatelem, aby vytipovali konkrétní jména nejaktivnějších pedagogů. „Oba mnou navržení - paní Stručovská z oboru Ošetřovatel i matematikář pan Helešic - se velmi snažili, což předvedli ve svých výstupech. Dostávali jsme na ně rovněž dobrou zpětnou vazbu od rodičů. Jsem rád, že je ve sboru máme,“ konstatoval ředitel SŠŘS Tomáš Dolejský.

Kraj rozdělil mezi všech osmačtyřicet oceněných učitelů na Vysočině částku 240 tisíc korun plus odvody. „Zapojilo se celkem třicet škol zřizovaných krajem. Ředitelé mohli na odměnu navrhnout až dva kantory - dvanáct škol navrhlo pedagoga jednoho,“ doplnila krajská mluvčí na Vysočině Eva Neuwirthová.

Hana Jakubcová, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice