Máme devítiletou základní školu a mateřskou školu se dvěma odděleními. Základní škola se z nařízení vlády zavřela. Provoz mateřské školy jsme chtěli zachovat a pouze omezit tak, aby byla zajištěna péče o děti rodičů, kteří nemají jinou možnost hlídání, ale zájem ze strany rodičů nebyl, takže se nakonec po jednom dni provozu zavřela také.

Zrodil se nápad, že by uklízečky základní školy a mateřské školy začaly šít roušky, které by obec rozdala seniorům. Uklízečky šily a našily přes tři sta roušek, které se rozdávají nejen seniorům, ale všem kdo mají o roušku zájem. Roušky šije ve Valči mnoho dalších žen, někdo pro domov důchodců, jiný do nemocnice, a nebo také do místního obchodu, kde je rozdá prodavačka všem dělníkům, kteří si jdou nakoupit.

Dále obec nabídla seniorům pomoc s nákupy a také zajištění obědů z naší školní jídelny. Školní jídelna nabídla tuto možnost, kdy je cena obědu za padesát čtyři korun, což v této době spoustu seniorů uvítalo. Obec má tři technické pracovníky, kteří zajišťují roznášku obědů a nákupy až k domům seniorů.

V době kdy nefungují knihovny, je možnost vzít si knihy z knihobudky, která je ve Valči na chodbě obecního úřadu od loňského roku. Je plná zajímavých knih jak pro děti tak dospělé. Knihu si kdokoli může vzít domů a buďto ji vrátit nebo si ji nechat a místo ní přinést jinou.

Nejsložitější situace teď bohužel obcím nastala se schválením rozpočtu. Dle nařízení vlády z 23. března se nesmí konat zastupitelstva a jedině zastupitelstvo může schválit rozpočet obce pro rok 2020, kdy nejzazší termín je do konce března 2020. Takže desítky starostů má stejný problém. Není možné zahájit žádnou stavbu, ani z plánovaných dotačních titulů a obce s velkou pravděpodobností o tyto vysoutěžené dotace přijdou, protože nebudou schopné dodržet termíny.

Pokud by vláda dala možnost rozpočty obcí schválit pomocí schůze ZO videokonferencí, tak věřím, že by se dalo alespoň částečně tomuto chaosu do budoucna zamezit. I tak se musíme připravit na to, že se sníží příjmy do obecních kas nejméně o deset procent.

Romana Nováková, starostka obce Valeč