Recitál zahajoval jaroměřický farář Tomáš Holcner, který při závěrečném poděkování umělcům řekl, že netušil, čeho jsou jaroměřické varhany schopny, jakého mohutného hudebního nasazení.

Mohutný závěrečný potlesk plné chrámové lodi byl jistě umělcům milou odměnou.

Zbyněk Hobza