Nejpočetnější skupinou byly děti ze Základní školy T. G. Masaryka Moravské Budějovice pod vedením paní učitelky Jany Hanákové. Společně jsme hrabali loňskou trávu, káceli staré keře a nálety, odnášeli drobné větve do přistavených kontejnerů, sbírali odpadky. Větší větve zůstaly na kopci, nachystané na rozdělání ohně.

Po práci jsme se mohli zahřát teplým čajem, u ohně opéct špekáčky, setkat se a popovídat. Atmosféra byla i přes stále sílící déšť skvělá. Právě přátelská setkávání a společná práce jsou hlavním smyslem projektu Na Heřmany.

Zdroj: Na Heřmany