„Celý den plný poznatků z praxe lektorky Michaely Veselé nás zaujal. Pečovatelky, sociální pracovnice i osobní asistentky měly možnost vyslechnout si osobní zkušenosti a příběhy paní Michaely, která už zažila leccos, protože mimo jiné pracovala v terénu, kdy jezdila pomáhat do domácností klientů. Dále působila jako ředitelka domova pro seniory. Setkala se s péčí o lidi s Alzheimerovou chorobou. Dokáže tak mít vhled do různých situací,“ zhodnotila osobní asistentka Kristýna Kazdová. Ji i ostatní účastnice školení zaujalo, že lektorka často vedla diskuzi, dávala příklady ze života, a tak byla její slova dobře zapamatovatelná.

„Znovu jsme si potvrdily, jak je v rámci rodiny, do které vstupujeme, důležité vnímat na prvním místě přání klienta a mít k němu respekt. Paní Veselá nám taky vysvětlovala, jak už v úvodu péče je důležité vyhodnotit stav domácnosti a předjímat rizika,“ poznamenala Kristýna.

Domovinka slaví pětadvacáté narozeniny.
Společnost lidí je lékem na osamělost, říká Anna Strnadová

Jaká můžou být? Starý člověk zpravidla i desítky let žije v jednom domě či bytě, kde si vytvořil silné návyky na to, jak má rozestavěný nábytek, kde má koberce, v jaké spí posteli a podobně.

Pečovatelka, osobní asistentka i sociální pracovnice už by ale měly dokázat vytvořit přehled toho, co je potřeba změnit, aby nehrozilo riziko pádu a úrazu. Kterou skříňku posunout nebo rovnou odstěhovat, který koberec klouže a zakopává se o něj. A měly by to umět nejen vyhodnotit, ale i dobře komunikovat s klientem a s rodinou, aby se společně domluvili na změně k lepšímu.

„Tématem bývá rovněž polohovací lůžko. Než si ho rodina pořídí, často slyšíme výhrady – je velké, drahé a podobně. Ale takové lůžko dělá výbornou službu. Klientovi se z něj lépe vstává, je širší, dobře se udržuje v čistotě a lze na něm dělat kompletní hygienu,“ přidala poznatek další účastnice školení, osobní asistentka Elisavet Komínková.

Vojáci z 22. vrtulníkové základny v Náměšti vzaly nemocné děti a jejich rodiče blíže k nebi.
Děti se ocitly v nebi. Vzali je tam vojáci z Náměště bitevním vrtulníkem

Lektorka barvitě vyprávěla o své zkušenosti se starším klientem, kterého postihl Alzheimer. Takový člověk často dělá nelogické věci. Je dobré mít pro něj pochopení, nevyčítat mu, být trpělivý. Naučit se předvídat situace, kdy by mohl hůř chápat, co se po něm chce.

„Paní Veselá nám to ilustrovala na situaci, kdy se zmíněný senior vrátil z nemocnice do domácího prostředí a ještě nebyl úplně adaptovaný. Doma mu řekli, ať slije těstoviny, které stojí uvařené na sporáku. On je vzal a šel je vylít ven na trávu. V takové chvíli je nejhorší možnou variantou mu vyčinit a odstavit ho od domácích prací. Naopak je dobré ho zapojovat, být poblíž a úkony nemocného člověka klidně sledovat a taktně korigovat, aby si neublížil a neudělal nějakou hloupost,“ zaujalo z vyprávění lektorky osobní asistentku Kristýnu Kazdovou.

Pro sociální pracovnici Zdeňku Filovou byly zajímavé lektorčiny zkušenosti z oblasti práva a legislativy. Ráda si vyslechla vše kolem vhodného způsobu jednání s klienty.

Zatím rekordní výtěžek přinesl prodej koláčů pro hospic v Třebíči.
Koláč pro hospic v Třebíči je rekordní, přispívat lze až do konce října

Vedoucí CHPS a OA Helena Pavelková je spokojená s tím, že se podařilo sehnat peníze na sérii školení. „Každý, kdo něco dělá, by se měl pravidelně profesně udržovat na úrovni, zvyšovat si kvalifikaci, porovnávat zkušenosti a ptát se, jak to dělají jinde. To se nyní díky finančnímu daru Nadace EP Corporate Group děje a my za něj moc děkujeme,“ zdůraznila. Je ráda, že má od kolegyň pozitivní zpětnou vazbu na školení. „Říkaly mi, že lektorka paní Veselá stále zdůrazňovala, jak jde v naší práci především o zachování důstojnosti člověka a jeho pohody, aby mohl i ve vysokém věku zůstat doma, kde to má nejraději a kde to dobře zná. Což je dlouhodobě hlavní krédo i našich služeb,“ dodala vedoucí Helena Pavelková.

Nadace EP Corporate Group na sérii školení věnovala částku 66 680,- korun z grantu „Zvyšování kvality péče“. Nadace se mimo jiné věnuje podpoře seniorů, aby mohli žít spokojený a soběstačný život. Předseda její správní rady Daniel Křetínský totiž razí heslo: „Pomáhat efektivně a rychle, bez gest a nároků, ale naopak se vstřícností a laskavostí.“

HANA JAKUBCOVÁ