Během dopoledne se žáci dozvěděli o tom, že s jadernou energetikou pracuje například i archeologie nebo medicína. Kromě toho promluvila paní Drábová o tom, které evropské státy jadernou energetiku podporují a jaké jsou možnosti při využití obnovitelných zdrojů energie.

Na závěr nechyběla ani krátká debata, kdy se žáci ptali na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, proces výběru hlubinného úložiště a možnosti využití vyhořelého paliva nebo modulární reaktory.

SPŠ Třebíč