Celkem se v elektrárně Dukovany vybralo více než 900 kg oděvů, obuvi a módních doplňků pro neziskové organizace z Třebíče: Vrátka, Míša a Míša a Oblastní charitu Třebíč. Pytle a krabice plné šatstva, obuvi a módních doplňků vyřazených z šatníků zaměstnanců byly předány v uplynulých dnech do zmiňovaných organizací.

Oblastní charita Třebíč provozuje několik desítek let tzv. šatník v ulici Polanka v Třebíči. „Dobrovolníci sem chodí šatstvo vybírat od dubna do září pravidelně dvakrát týdně. V tomto čase sem také přichází lidé bez domova či sociálně znevýhodnění, kteří si mohou vybrat to, co by jim v jejich tíživé situaci pomohlo,“ říká Marie Paločková z Oblastní charity Třebíč.

Tajné cvičení v Jaderné elektrárně Dukovany.
Lidé museli v dukovanské elektrárně nečekaně do krytů. Kvůli tajnému cvičení

„Z Dukovan jsme dostali spoustu krásných kousků, které obohatí sortiment našeho Bazárku a zároveň podpoří sociální rehabilitaci na Třebíčsku,“ říká Irena Rybníčková, předsedkyně spolku Vrátka, který mimo jiné zajišťuje práci pro zdravotně hendikepované také v Bazárku pod městskou věží v Třebíči. „Děkujeme za dlouhodobou podporu v mnoha směrech,“ dodává Irena Rybníčková.

Skupina ČEZ a její elektrárny v regionech naplňují společenskou odpovědnost do posledního puntíku. Dlouhodobě podporují neziskové organizace ve svém okolí, a to jak finančně, tak také prostřednictvím podpory jejich zaměstnanců. Již tradičními se staly různé charitativní sbírkové akce či velikonoční a vánoční trhy, při kterých organizace nabízí své výrobky. Neméně významná je přímá pomoc při tzv. dobrovolnických dnech, které ČEZ pro své zaměstnance organizuje a v regionu JE Dukovany probíhají právě v těchto dnech. Dalším významným prvkem pomoci se staly tzv. „charitativní snídaně“, při kterých si zaměstnanci elektráren zakupují produkty chráněných pracovišť regionu.

Podpořené organizace:

  • Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízí možnost vzdělávání, rekvalifikace, sociální službu a sociální rehabilitace. Sdružení se zúčastňuje řady společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z již zmíněné kavárny, ale také výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných.
  • Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace. Funguje od roku 1992 jako organizační jednotka Diecézní charity Brno. Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
  • Míša a Míša Třebíč je spolek, který pomáhá začleňovat hendikepované osoby do běžného prostředí. Provozuje na Karlově náměstí v Třebíči obchůdek, kde zaměstnává hendikepované, pořádá a účastní se různých společenských akcí. V obchůdku prodávají členové spolku keramické výrobky, které sami vyrábí a také vyřazené darované oblečení.

Jana Štefánková
JE Dukovany