V Dolních Vilémovicích neodolaly kůrovcové kalamitě borovice a smrky, která na Vysočině likviduje celé lesy. Zdejší obyvatelé se tím nenechali odradit a na místě uschlých stromů loni zasázeli mladé listnáče. Při sázení je přitom provázela ještě kalamita jiná – koronavirová. Ani to lidem nezabránilo, aby nové stromky vysázeli. Sázení se zúčastnili dobrovolníci z obce a zastupitelé s jejich rodinami.

„Bohužel nemohlo být sázení stromů oficiální akcí pro veřejnost. Samotné sázení bylo časově rozloženo do celého dne, tak aby dobrovolníci mohli pracovat pouze v rodinných skupinkách nebo v dostatečné vzdálenosti od sebe. Obec také nemohla zajistit společné občerstvení, které si všichni po náročné práci zasloužili,“ popisuje situaci členka zastupitelstva Hana Nedvědová.

V ulicích Dolních Vilémovic se teď zelená přes třicet nových ořešáků, jabloní, třešní, lip, vrb, dubů, nebo bříz. Nejvíc stromů vysázeli místní kolem dětského hřiště, kde dříve rostly právě kůrovcem napadené jehličnany. „Akce byla vydařená, krásné počasí, super spolupráce spoluobčanů. Myslím, že si to užily děti i dospělí,“ říká dobrovolnice Blanka D., která se akce zúčastnila s celou rodinou. 

David Kopecký, Nadace Partnerství