V první části programu zazněly písně z muzikálu Evita, dále z muzikálů Kočky, Sunset Boulevard, Tell Me on a Sunday, Les Misérables, Cabaret. V druhé části již v setmělé zahradě zněly šansony francouzské národní ikony Édith Piaf, například La vie rose, Padam, padam, Hymné á ľ amour, Mon Die.

Zbyněk Hobza