Nabídka, která před pár dny přišla, byla víc než lákavá. Umělecký šéf Horáckého divadla v Jihlavě Michal Skočovský se domluvil s ředitelem domova Vítězslavem Schrekem na hudebním představení Škola základ života v živém podání herců divadla. To se také začalo takřka ihned plánovat a připravovat. Stačilo vymyslet zatím ještě bezpečný koncept celého představení, čemuž ideálně posloužilo prosklené atrium domova, které se stalo jevištěm umělců. Hlediště tvořily prosklené chodby ve všech patrech, které poskytovaly obyvatelům domova skvělý výhled. Otevřená okna zajistila příjemný poslech skladeb, které řada klientů domova velmi dobře znala.

Slavnost Barchan v Jemnici.
O Barchan v červnu poběží. Bez skandování tisíců fanoušků


Čtvrtek 7. května se tak stal v domově počátkem kulturní sezóny doby pokoronavirové. Samotnému vystoupení herců předcházela ještě zdravice dětí ze Základní školy Oslavická, které přišly v doprovodu ředitelky školy Evy Bednářové a paní učitelky Radky Peškové. Děti přinesly seniorům plnou krabici obrázků, které jim vlastnoručně namalovaly a připojily k dárku i milou básničku.

Představení ve Velkém Meziříčí nebylo jedinou zastávkou u vysočinských seniorů. Z nápadu vzniklo nakonec celé jednodenní turné a herci tak stihli zahrát a zazpívat ještě v dalších třech krajských zařízeních, v domově ve Ždírci, v Náměšti nad Oslavou a také u Kamélii v Křižanově, kam se sjeli i klienti z chráněných bydlení. „Myslím, že to byl skvělý nápad. Nejvyšší čas probudit naše domovy znovu k životu a přinést do nich trochu radosti. Hercům Horáckého divadla se to povedlo dokonale. Patří jim za to velké díky“ uvedl ředitel Vítězslav Schrek, který herce s technickým týmem osobně celý den doprovázel.

Sokoli se usadili na ventilačním komíně dukovanské elektrárny. Jde o jediný pár na Vysočině. Ornitolog Václav Beran provedl 12. května kroužkování.
Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie. Sokolí čtyřčata okroužkovali v Dukovanech

Děkujeme všem, kdo myslí na naše seniory, moc si toho vážíme. Věřím, že už brzy budeme vedle herců vítat v našem domově i blízké a rodinné příslušníky našich obyvatel.

VERONIKA KRÁTKÁ

Domov pro seniory Velké Meziříčí