První závod pořádal Sbor dobrovolných hasičů Šebkovice a druhý v odpoledních hodinách pak Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice za účasti hned čtyřiadvaceti mužstev.

Zastoupeny byly kategorie: přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorostenky, muži, ženy a veteráni. Pořádající Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice nakonec slavil tři vítězství.

Nejlepším časem dne se prezentovaly ženy Budíkovic, které zvládly absolvovat celou trať za 17,13 s. Další úspěšnou kategorií byli mladší žáci, kteří kratší trať úspěšně zvládli za slušných 18,05 s., kdy měli i lepší čas než vítězové starších žáků. Prim slavilo SDH Budíkovice i mezi nejmenšími v přípravce. Hojnou účast podpořili také starosta a zástupce starosty místního okrsku SDH v čele s panem Ing. Milanem Chytrou. Nejúspěšnějším hasičem nedělních závodů se stal Lukáš Horký z SDH Budíkovice se třemi zlatými medailemi (kategorie přípravka, mladší žáci a nejmladší závodník).

Vladimír Horký