I v době pandemie si tak občané budou moci prohlédnout soutěžní snímky a vidět výstavu ve venkovním prostranství. Město Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč tak nahradí každoroční výstavu spojenou s vernisáží, která se vzhledem k aktuální situaci nemůže konat. Vítězové a ocenění budou kontaktováni a ceny jim budou předány individuálně.

Lucie Floriánová, Galerie Malovaný dům Třebíč