Primář Fialu seznámil s fungováním terénní služby hospicového typu na celém Třebíčsku. Premiéra zajímala dostupnost drahých polohovacích lůžek a oygenerátorů. Byl pozitivně překvapený odpovědí. „Máme vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek, lidé je nemusí draze kupovat,“ reagovala vedoucí hospice Eva Hanáková. Dozvěděl se také, že s pomocí hospicové péče může těžce nemocný či velmi starý člověk zůstat s rodinou až do konce svého života.

V řeči čísel pomůže hospic v terénu ročně „doprovodit“ přes tři stovky pacientů. Třebíčsko je také jediným regionem v republice, kde více lidí umírá doma, než v nemocnici. Na Vysočině také už čtvrtým rokem funguje projekt zdravotně sociálního pomezí, který se snaží propojit zdravotní část a sociální část péče.

Vloni si poslední únorovou sobotu lidé v Jemnici užili oslavy masopustu.
Jemnice ožije masopustem. Průvod masek projde městem

Pracovníci hospice premiérovi představili chystaný projekt výstavby Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč. Pod jednou střechou má ve Vltavínské ulici vzniknout kontaktní místo pro veřejnost i pečující a zázemí pro personál pracovníků terénní služby Domácího hospice sv. Zdislavy, dále pro Charitní pečovatelskou službu, Osobní asistenci Třebíč, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro vzdělávací institut paliativní medicíny Paliare.

Premiér si z hospice odvezl několik darů. Jedním z nich byla pálenka z ovoce, které na své zahradě sesbíral primář Kabelka a také dostal jednu z knížek z pera tohoto lékaře.

Zpracováno na základě TZ Hany Jakubcové, Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Stolečky a židličky pro malé dětičky
Děti ze skautského střediska Srdíčko Třebíč mají nové stolečky a židličky