Jarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2022

8. 3. Etnické masky v lidových zvycích

PhDr. Jana Poláková, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Brno

22. 3. Umění ve veřejném prostoru

Mgr. Zuzana Trnková, Muzeum Vysočiny Pelhřimov

5. 4. Možnosti skla

Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D., Muzeum Vysočiny Pelhřimov

19. 4. Oběti války z druhé strany

Zdeněk Prukner, Třebíč

Jarní cyklus přednášek zahájí v úterý 8. března Jana Poláková z Brna přednáškou Etnické masky v lidových zvycích. Zobrazování jiných etnik a jejich „typických“ vlastností provází množství lidových obyčejů nejen u nás, ale i v jiných zemích. Židé, Turci, Romové a další exotické skupiny přitahovali a zároveň odpuzovali po staletí majoritní obyvatelstvo. To jim připisovalo specifické vlastnosti, antropomorfní rysy nebo chování. V projevech lidové kultury se odráželo také jejich sociální a společenské postavení.

Další dvě přednášky se týkají umění. Zuzana Trnková z Muzea Vysočiny Pelhřimov představí posluchačům téma umění ve veřejném prostoru. V době totality byla na uměleckou složku veřejných staveb povinně vynakládána část celkového stavebního rozpočtu. Představitelé režimu dbali na ideologickou výbavu veřejného prostranství, a tak vedle apolitických „vetřelců a volavek“, vznikaly především sochy a objekty s politickou náplní. Ty po roce 1989 až na výjimky čekalo odstranění. Jakou hodnotu má veřejné umění z tohoto období a co pro nás může znamenat dnes? Odpověď poskytne přednáška s názvem Umění ve veřejném prostoru.

Hana Zrno Vondrů, taktéž z pelhřimovského muzea, se bude ve své přednášce věnovat sklu, přesněji řečeno umění sklářských výtvarníků. Zachytit výjimečnost a autenticitu samotného skla se podaří jen těm zručným a zároveň citlivým. Díky jejich řemeslnému umu, výtvarnému talentu, a hlavně pokoře samotného umělce, vznikají obdivuhodná umělecká díla. Přednáškou Možnosti skla nahlédneme do tajů „skleněného umění“ výtvarníků především z našeho kraje.

Jarní přednáškový cyklus muzea v polovině dubna zakončí amatérský historik a badatel Zdeněk Prukner přednáškou Oběti války z druhé strany. Představí události válečných dnů a poodhalí málo známou kapitolu osudu německých vojáků, kteří zahynuli ve vojenském lazaretu v Třebíči. Lazaret byl tehdy vytvořen v budově místního gymnázia.

POZOR! ZMĚNA! Přednášky se konají v multifunkčním sále nebo Kamenném sále třebíčského zámku – Muzeum Vysočiny Třebíč. Vstup je volný, začátky vždy v 17.30 hodin.

Eva Novotná

Muzeum Vysočiny Třebíč