V komplexním a srozumitelném výkladu, který se týkal celosvětové situace i České republiky, lektor mimo jiné představil možnosti konvenčních a obnovitelných energetických zdrojů i klady a zápory jejich využití. Diskutovalo se také o možnostech úspor elektřiny nebo o tom, co nedostatek zdrojů a rostoucí spotřeba energie znamená pro budoucnost lidstva.

Studenti zároveň využili možnost otevřené diskuze s odborníkem, studenta Luďka Linharta například zajímalo co se děje s použitým jaderným palivem. „Použité jaderné palivo je uloženo v bezpečných, velmi odolných kontejnerech v areálech obou našich jaderných elektráren. V reaktoru z něj bylo využito zhruba jen 5% možné energie, a proto není dosud odpadem, ale může být v budoucnu přepracováno a využito k další výrobě energie, bude-li to ekonomicky výhodné. Druhou možností je trvalé, či velmi dlouhodobé uložení v hlubinném podzemním úložišti“ objasnil posluchačům otázku lektor Gerža.

Projekt osvětových besed „Energie – budoucnost lidstva“ tento rok oslaví již 21 let své existence. Dosud se jich zúčastnilo více než 260 000 mladých lidí ze základních a středních škol z celé České republiky. Hlavním cílem projektu, který byl v roce 2015 vyhodnocen Mezinárodní agenturou pro atomovou energii jako příklad dobré praxe a doporučen k následování ve všech členských zemích, je kromě prohlubování informovanosti mládeže o všech aspektech energetiky také motivace ke studiu technických oborů. Vyučující nejvíc oceňují průřezovost obsahu besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu, besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. Besedy je možno zdarma objednat zde

Martina Drábková