„Těší nás solidarita lidí, institucí i firem, které nám byly ochotny se sbírkou pomoci,“ říká Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč a dodává: „Hospicové dílo se stále rozvíjí. Je krásné vidět rodiny i blízké, když spojí své síly a doprovodí svého nemocného člena domácnosti na závěrečném úseku jeho životní cesty, i když je to pro ně v tu chvíli náročné. Je to jedna z posledních věcí, kterou pro něj i pro sebe mohou udělat. Náš hospicový tým jim v této situaci dokáže být velkou pomocí a oporou. Děkuji proto všem, kteří tyto služby podporují, nebo se rozhodnou podpořit, abychom je mohli dále rozšiřovat a zkvalitňovat.“

Sbírkové akce Oblastní charity Třebíč jako je například Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka jsou v elektrárně Dukovany běžnou součástí společenské odpovědnosti dukovanských zaměstnanců. Energetici, kteří navíc navštěvují také jako dobrovolníci zařízení charity jak v rámci organizovaných dobrovolnických dnů, tak také ve svém osobním volnu, štědře přispívali do charitních pokladniček. Odměnou jim byly chutné tvarohové, makové nebo povidlové koláčky.

„Je moc dobře, že třebíčská charita nabízí možnost pečovat o své blízké v domácím prostředí,“ říká Dana Koišová z útvaru fyzická ochrana JE Dukovany. „Ráda přispěji na tuto důležitou a prospěšnou službu,“ doplňuje Dana Koišová

Oblastní charita Třebíč se do Koláče pro hospic zapojuje společně s ostatními oblastními Charitami v rámci Diecézní charity Brno, a to v třebíčském okrese. Letos pro něj připravila 3 800 koláčků. Dárci, kteří přispějí do zapečetěné pokladničky, podpoří činnost domácího hospice a jako malé poděkování dostanou sladký koláč. Kdo nemá možnost přispět v den sbírky do pokladničky a chce také přispět na tuto kvalitní a profesionální péči o nevyléčitelné nemocné pacienty, může poslat příspěvek na účet sbírky: 4200065931 / 6800, variabilní symbol: 623

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč pomáhá v třebíčském regionu lidem všech věkových kategorií s vážným onemocněním žít doma. Tým lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, psychologů i specialistů na duchovní podporu nabízí své služby 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. K usnadnění péče je možné si zapůjčit i různé kompenzační pomůcky.

Jana Štefánková, útvar komunikace JE Dukovany