Celkem se v elektrárně Dukovany vybralo více než tři sta kilogramů oděvů, obuvi a módních doplňků pro neziskové organizace z Třebíče: Vrátka, Míša a Míša a Oblastní charitu Třebíč. Pytle a krabice plné šatstva, obuvi a módních doplňků vyřazených z šatníků zaměstnanců byly předány v uplynulých dnech do zmiňovaných organizací.

Oblastní charita Třebíč provozuje několik desítek let tzv. šatník v ulici Polanka v Třebíči. „Dobrovolníci sem chodí šatstvo vybírat od dubna do září pravidelně dvakrát týdně. V tomto čase sem také přichází lidé bez domova či sociálně znevýhodnění, kteří si mohou vybrat to, co by jim v jejich tíživé situaci pomohlo,“ říká Petr Wild koordinátor dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč.

„Z Dukovan jsme dostali spoustu krásných kousků, které obohatí sortiment našeho Bazárku a zároveň podpoří sociální rehabilitaci na Třebíčsku,“ říká Irena Rybníčková, předsedkyně spolku Vrátka, který mj. zajišťuje práci pro zdravotně hendikepované také v Bazárku pod městskou věží v Třebíči. „Děkujeme za dlouhodobou podporu v mnoha směrech,“ dodává Irena Rybníčková.

Charitativní Průvan v šatníku probíhá kromě obou jaderných elektráren Dukovany a Temelín, také v Praze, Plzni, Ostravě, Zábřehu, Hradci Králové a Děčíně, tedy v centrálních místech regionů, v nichž Skupina ČEZ působí.

Skupina ČEZ a její elektrárny v regionech naplňují společenskou odpovědnost do posledního puntíku. Dlouhodobě podporují neziskové organizace ve svém okolí, a to jak finančně, tak také prostřednictvím podpory jejich zaměstnanců. Již tradičními se staly různé charitativní sbírkové akce či velikonoční a vánoční trhy, při kterých organizace nabízí své výrobky. Neméně významná je přímá pomoc při tzv. dobrovolnických dnech, které ČEZ pro své zaměstnance organizuje. Dalším významným prvkem pomoci se staly tzv. „charitativní snídaně“, při kterých si zaměstnanci elektráren zakupují produkty chráněných pracovišť regionu.

„Mám radost, že ČEZ má zaměstnance, kterým jejich okolí není lhostejné a zcela přirozeně se zapojují do celospolečensky prospěšných projektů. Jednou z aktivit našeho týmu je přinášet inspiraci a příležitosti pomoci, abychom společně naplňovali poslání naší společnosti být dobrým partnerem, který rozvíjí vztahy s komunitami a neziskovým sektorem. Angažovanost našich zaměstnanců dává naší práci smysl, dobrý pocit z projektů prospěšných pro společnost a v neposlední řadě je pro nás další výzvou a motivací,“ doplnila Petra Junger, manažerka útvaru Diverzita a inkluze.

Podpořené organizace:

Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízí možnost vzdělávání, rekvalifikace, sociální službu a sociální rehabilitace. Sdružení se zúčastňuje řady společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z již zmíněné kavárny, ale také výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných www.vratka.cz

Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organizace. Funguje od roku 1992 jako organizační jednotka Diecézní charity Brno. Působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Na území okresu Třebíč pomáhá v mnoha střediscích lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci http://trebic.charita.cz/nase-sluzby/

Míša a Míša Třebíč je spolek, který pomáhá začleňovat hendikepované osoby do běžného prostředí. Provozuje na Karlově náměstí v Třebíči obchůdek, kde zaměstnává hendikepované, pořádá a účastní se různých společenských akcí. V obchůdku prodávají členové spolku keramické výrobky, které sami vyrábí a také vyřazené darované oblečení.

Jana Štefánková, útvar komunikace JE Dukovany